Mediace

Mediací se rozumí mimosoudní rozhovor partnerů či protistran, který se vede za přítomnosti třetí nezávislé osoby, mediátora. Během mediace je možné dojít k dohodě či řešení problémů. Mediátorova úlaha je vás tímto rozhovorem provázet, dbát na to, aby se protistrany slyšely, pomáhá vám porozumět myšlenkám a postojům druhého a také vás podporuje v rozhodnutích, která učiníte. Mediace je doporučována v případech, kdy bývalí partneři nejsou schopni se domluvit sami. Po mediačním setkání je možné vypracovat zprávu ať už pro vás nebo soud či OSPOD.

Mediace je vhodná zejména v těchto případech:

  • nemůžete se dohodnout na styku s dětmi po rozchodu/rozvodu
  • nemůžete se dohodnout na výchovném stylu dětí po rozchodu/rozvodu
  • Potřebujete se na něčem s bývalým partnerem domluvit, ale není to vzhledem k Vaší minulosti možné, ať se už jedná o cokoliv. Jde o urovnání porozchodových a porozvodových sporů
  • příbuzenské a vícegenerační spory
  • žák x učitel
  • učitel x rodič
  • učitel x učitel
  • nadřízený x podřízený

Mám výcvik v transformativní mediaci, tento výcvik je specifický v tom, že je nedirektivní. To znamená, že Vás mediátor k ničemu netlačí, nemanipuluje. Má důvěru v to, že lidé jsou schopni se rozhodovat sami za sebe a ví, co je pro ně samotné dobré...