V souladu se svou duší - skupina

Zvu Vás do skupiny, se kterou se vydáme společně na dobrodružnou cestu do svého nitra. Bude to cesta plná objevování svých schopností, vlastností, kvalit, netušených možností. Pojďme se přiblížit sami sobě, věnujme čas a péči svému tělu, emocím, citům, vnitřním obrazům, nechejme hovořit Duši.

Základem je bezpečná atmosféra ve skupině, vzájemná důvěra, respekt a ochota na sobě pracovat.

Témata kterých se dotkneme:

- vnitřní dítě

- vnitřní muž, žena

- stín

- pomocníci a ochránci

- mé zdroje

- můj střed

- strach a jeho formy

- láska a její formy

- zrcadlení aneb co mi druzí ukazují

- hodnoty, cíle, kam směřuji

- vámi zvolená témata

Techniky, které využijeme na naší cestě budou převážně atreterapeutické a symbolické, ale také se objeví mimo jiné práce se sny a naším podvědomím, pokud tomu budete nakloněni. Tempo skupiny a rychlost objevování budete zadávat Vy. Vše se bude řídit tím, na co budete zrovna naladěni. Součástí budou i relaxační a meditační techniky.

Pro vytvoření skupiny je potřeba minimálně 3 lidí. Nejvyšší počet je 7. Pokud máte o kurz zájem, prosím hlaste se na uvedné emailové adrese nebo telefonicky. Nový běh se otevře opět v září. Forma setkávání bude domluvena na úvodní organizační schůzce. Kurz je rozplánován na 30 hodin intenzivní práce.

Mandala

"Neznáme začátek ani konec, známe jen střed. Poznat pravdu o středu znamená poznat začátek a konec."

  (Ramana Mahariši)