Dětská diagnostika

V této oblasti nabízím vyšetření dítěte z hlediska rodinných vzeb a psychosomatických obtíží.

Když se rodina ocitne ve složité životní situaci, dítě často přebírá roli dospělého nebo takzvaně "mezeří" to, co v rodině schází, aby se udržela rovnováha, jakési equilibrium rodiny. Někdy nás také dítě může upozorňovat na neřešené rodinné konflikty nebo disharmonii psychosomatickými obtížemi, jako je enuréza, enkopréza, poruchy příjmu potravy, zvýšené teploty, bolesti břicha, tiky a tak dále. Pro orientaci v příčině problému nabízím vyšetření a možnosti náslédné péče.

Diagnostiku rodinných vzeb dělám na požádání rodiče, OSPODu nebo soudu. Jde o vyšetření dítěte při rozvodu, rozchodu rodičů v otázkách svření dítěte do péče, střídavé péče a jiných. Vyšetření slouží k základní orientaci v rodinných vazbách, není náhradou za soudněznalecký posudek.

Na vyžádání lze vypracovat zprávu pro OSPOD nebo soud.

Vyšetření dítěte stojí 500 Kč. Vypracování následné zprávy pro OSPOD, školu či Soud 100 Kč.