O mně

 •    Dosažené vzdělání v jednooborové psychologii/FSS MU

 •    2 roky praxe v poradně pro Rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Zlín

 •    Praxe s oběťmi domácího násilí (v rámci MRP a Intervenčního centra, Zlín)

 •    Rok praxe v soukromé klinické ordinaci, Litomyšl

 •    6 let praxe v Krizovém Centru (Chrudim, Svitavy)

 •    Rok praxe s autistickými dětmi (ošetřovatelská práce)

 •    6 ti letý akreditovaný výcvik v Jungovsky zaměřené analytické psychologii a  psychoterapii

 •   Supervizní výcvik / Asociace vzdělavatelů v sociální práci a Asociace supervizorů a sociálních poradců.

 •    Spolupráce s Diakonií - vedení podpůrných skupin pro pečující

 •    Učitelka psychologie (VOŠP a SPgŠ Litomyšl)

 •   Dětská psychoterapeutka ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)

 •   Terapeutka PMS (probační a mediační služba)

 •    Výcvik v krizové intervenci/ Podané ruce

 •    Výcvik v traumaterapii/ PhDr. Yvonna Lucká,  PhDr. Miloš Kobrle

 •    Výcvik v mediaci - transformativní přístup (Brain play)

 •    Školení v práci s násilnou osobou/ SOS Diakonie

 •    Školení v transpersonální práci s adolescenty/ Bret Stephenson

 •    Arteterapie - seminář s Kamilou Ženatou

 •    Krátkodobé prožitkové semináře zaměřené na práci s vnitřními zdroji

 •    Výcvik v meditačních a relaxačních metodách

 •    Semináře se spirituální tématikou

 •    Lektor Taichi

 •