Workshopy, přednášky, kurzy...

Potřebujete sami sebe nebo své kolegy či podřízené proškolit v nějaké oblasti psychologie? Nabízím školení, workshopy a kurzy na míru. Kladu důraz vždy na praktickou stránku věci a potřeby účastníků. Kurzy jsou postaveny tak, aby obsah byl využitelný co nejvíce v praxi.

 

Příklady kurzů a přednášek které již přoběhly:

- Sandspiel - terapeutická metoda hry v pískovišti (psychologové, speciální pedagogové, etopedi)

- Syndrom CAN (učitelé, sociální pracovníci)

- Sny (frekventanti psychoterapeutického výcviku SUR)

- Poruchy attachmentu (sociální pracovníci, vychovatelé)

- Jak hořet ale nevyhořet - syndrom vyhoření (pěstouni, pečovatelé, zdravotníci, asistenti)

- Jak přežít pubertu našich dětí (rodiče, veřejnost, učitelé)

- O adolescenci (vychovatelé, sociální pracovníci)

- O příčinách dětské agresivity ( ZŠ, MŠ)

- Sebereflexe, jako nástroj duševní hygieny ( pečující, vychovatelé)

- Relaxační workshop ( pečujicí )