Ceník

Ceník služeb

Psychoterapie (...více)

1 hod

500 Kč

Poradenství individuální

1 hod

500 Kč

Poradenství párové

1 hod

500 Kč

Poradenství rodinné

1 hod

550 Kč

Krizová intervence

1 hod

500 Kč

Mediace (...více)

1 hod

600 Kč

Supervize

1 hod

700 Kč

Dětská psychoterapie

1 hod

500 Kč

Dětská diagnostika (...více)

1 hod

600 Kč

Emailové poradenství

1 email

200 Kč

Skupina snů (...více)

1 setkání

150 Kč

V souladu se svou duší (...více)

6 měsíců 3800 Kč

Duchovně-psychologické poradenství (...více)

 

Dobrovolný 

příspěvek

Individuální lekce Tai-chi
(Frenkvence dle domluvy) (...více)
1 hod 350 Kč

Poradenství přes skype

1 hod

400 Kč

Vypracování zprávy z vyšetření

 

400 Kč

Arteterapie - skupina

6 měsíců

4 200,00 Kč

Taichi 24 prvků

8 měsíců

3 000,00 Kč

Chikung 5 zvířat

3 měsíce

1 500,00 Kč

Taichi 12 prvků

3 měsíce

1 500,00 K

 

Konzultace trvají většinou 1 hodinu, dle náročnosti a Vaší potřeby se mohou prodloužit až na 2 hodiny. Cena se prodlužováním konzultace úměrně zvyšuje.